Gå till vvsfabrikanterna.se

Rörschakt

Rörschakt används för att installera och samla rörledningar för värme, ventilation och sanitära system i byggnader. De placeras helst i nära anslutning av utrymmen som kök, badrum och tvättstugor där vatten och avlopp behövs. De behöver vara stora nog för att rymma alla rör som behövs för byggnaden, tillsammans med den isolering som krävs för att klara krav på värmeförluster och undvika problem med legionella.

Rörschakt ska uppföras så att eventuella läckage kan upptäckas och åtgärdas så snabbt och enkelt som möjligt samt att läckan inte sprids till resten av byggnaden.

Rörschakt byggs i regel som en stålram och de kan prefabriceras med öppningsbara inspektionsluckor och anpassas efter beställarens behov och önskemål. De kan även vara integrerade och utgöra en del i WC-kassetter. De levereras installationsklara och ”just-in-time” till byggarbetsplatsen vilket effektiviserar och säkrar arbetet vid både renovering och nybyggnation.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!