Gå till vvsfabrikanterna.se

Shuntgrupper

Shuntgrupper används för att säkerställa en jämn temperaturfördelning i en byggnad. De består av flera olika komponenter, inklusive cirkulationspump, shuntventil, termostat och ett expansionskärl. Cirkulationspumpen är ansvarig för att cirkulera vatten genom värmesystemet, medan shuntventilen används för att reglera flödet av varmt vatten till radiatorerna. Termostaten övervakar temperaturen i systemet och justerar shuntventilen automatiskt för att säkerställa att den önskade temperaturen upprätthålls.

Shuntgrupper sätts samman för att passa olika typer av värmesystem och byggnader. De är vanligtvis placerade i närheten av pannan och ansluts till radiatorerna i byggnaden genom rörledningar. Med en shuntgrupp kan man enkelt justera temperaturen i olika delar av byggnaden genom att justera shuntventilen och cirkulationspumpen. På så sätt uppnås en jämn temperaturfördelning i hela byggnaden, samtidigt som man minskar energiförbrukningen.

Shuntgrupper kan med fördel prefabriceras i en produktionsanläggning efter beställarens behov och önskemål. Därefter levereras de installationsklara till byggarbetsplatsen vilket effektiviserar och säkrar arbetet vid både renovering och nybyggnation. Detta sparar både tid och pengar.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!