Gå till vvsfabrikanterna.se

Våtrum

Prefabricerade våtrum är en lösning för att snabbt och effektivt bygga hela badrum och andra våtrum. I stället för att bygga badrummet på byggarbetsplatsen, tillverkas det helt färdigt i fabrik för levereras till byggarbetsplatsen. Prefabricerade våtrum har flera fördelar. De tillverkas i en fabrik under kontrollerade förhållanden vilket gör det enklare att garantera kvalitet och precision i tillverkningen vilket minskar risken för fel och problem under installationen på byggarbetsplatsen. Dessutom kan tillverkningen ske parallellt med andra byggnadsaktiviteter, vilket förkortar byggtiden.

Prefabricerade våtrum finns i olika storlekar och utföranden och de kan anpassas efter kundens behov och önskemål, vilket gör det möjligt att skapa individuella lösningar för olika byggnader och miljöer. De är relativt enkla att installera och kräver mindre arbete än traditionella byggnadsmetoder.

Vid renoveringsprojekt kan prefabricerade våtrum levereras som enskilda golv, vägg och/eller takelement. De ger en komplett renoveringslösning med eller utan stambyte samtidigt som de boende kan bo kvar. Det innebär i princip att ett nytt badrum byggs inuti det gamla badrummet.

Leverantörer som erbjuder Våtrum

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!