Gå till vvsfabrikanterna.se

Spillvatten

Spillvatten är avloppsvatten som kommer från hushåll, industrier och andra källor. Det kan innehålla organiskt material, kemikalier, virus och bakterier, samt andra föroreningar som inte är lämpliga att släppa ut i naturen.

Avloppsvatten samlas upp i fastigheters och VA-nätverks avloppsledningar för vidare transport till reningsverk där det renas, innan vattnet sedan släpps tillbaka ut i naturen. Det kan även samlas upp i enskilda avloppsanläggningar som till exempel en trekammarbrunn.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!