Gå till vvsfabrikanterna.se

Fett/oljeavskiljare

Fett- eller oljeavskiljare är en anordning som används för att separera fett, olja och andra flytande föroreningar från spillvatten innan det släpps ut i avloppssystemet och miljön. Dessa enheter är vanligtvis installerade i kommersiella kök, livsmedelsfabriker och andra verksamheter där matlagning eller hantering av oljor och fett är vanligt förekommande.

En typisk fett- eller oljeavskiljare består av en tank som är uppdelad i två eller tre sektioner. När förorenat vatten kommer in i tanken, bromsas vattnets hastighet så att fetter och oljor kan stiga upp och flyta på ytan. Därefter separeras vattnet från dessa föroreningar genom gravitationskraften och det renade vattnet kan sedan strömma ut genom utloppsöppningen.

Leverantörer som erbjuder Fett/oljeavskiljare

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!