Gå till vvsfabrikanterna.se

Golvbrunnar/vattenlås

Golvbrunnar och vattenlås hjälper till att avleda vatten och avlopp från golvytor och avloppsrör samtidigt som de förhindrar att obehagliga gaser sprider sig i byggnaden.

En golvbrunn är en avrinning i golvet som samlar upp vatten eller annan vätska från golvytor i våtrum, källare, garage, tvättstugor eller andra ytor där vatten kan samlas. Golvbrunnar finns i olika storlekar och utföranden beroende på estetiska krav, avrinningsbehov och typ av byggnad.

Vattenlås är en anordning som används för att förhindra att obehagliga lukter och gaser från avloppet i spillvattenledningarna tränger in i en byggnad genom avloppsrören. Det fungerar genom att skapa en vattenbarriär i avloppsröret som dessa lukter och gaser inte kan passera. Vattenlås används i de flesta typer av avlopp, exempelvis rörvattenlås (i WC) eller pungvattenlås (under diskbänken).

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!