Gå till vvsfabrikanterna.se

Luftning

Luftning till spillvattensystem har som uppgift att avlägsna gaser och lukt från avloppsrören och förhindra att det skapas ett tryck som kan orsaka problem. Via luftningen ökar syrehalten i avloppsvattnet vilket i sin tur minskar mängden gaser som bildas. När avloppsystemet har tillgång till luft byggs heller inget över- eller undertryck upp i rörsystemet.

Luftning kan ske genom att ventiler eller rör i avloppssystemet släpper in luft. Det kan också göras med en så kallad luftningsledning, där en vertikal rörledning ansluts till avloppssystemet och sträcker sig upp till taket eller någon annan hög punkt på byggnaden. Detta möjliggör att luft kan strömma in i avloppsröret genom luftningsledningen och därmed minska trycket och gasbildningen.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!