Gå till vvsfabrikanterna.se

Pumpar för spillvatten

Pumpar för spillvatten används för att förflytta avloppsvatten från en plats till en annan. Dessa pumpar är vanligtvis installerade i källare, avloppsbrunnar, septiktankar eller andra platser där spillvatten samlas.

Spillvattenpumpar finns i olika storlekar och varianter beroende på behov. De kan vara enkla enheter som pumpar vatten vid en viss hastighet, eller mer avancerade modeller med automatisk avstängning vid högt vattenflöde och nivåsensorer som reglerar pumpens funktion.

En typisk spillvattenpump består av en motor, en impeller och en pumpkammare. Motorn driver impellern som roterar och skapar en kraft som drar in vattnet och sedan pumpar ut det från kammarutloppet. När vattnet når en viss nivå, slår pumpen automatiskt på och pumpar ut vattnet till en förutbestämd höjd eller avstånd.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!