Gå till vvsfabrikanterna.se

Rörsystem för spillvatten

Rörsystem för spillvatten är ett nätverk av rör, brunnar, vattenlås, luftning och anslutningar som används för att transportera avloppsvatten från tappstället i byggnaden, ut ur fastigheten och vidare till reningsverk för behandling. Spillvatten/avloppsvatten är det vatten som rinner ned i avloppet från toaletter, duschar och diskhoar men även disk- och tvättmaskiner.

Dessa rörsystem är vanligtvis tillverkade i gjutjärn, PVC (polyvinylklorid) eller PE (polyeten), beroende på det tryck rören utsätts för och vilken typ av avloppsvatten som transporteras.

För att undvika stopp, läckage eller förorening av byggnader och mark, är det viktigt att rörsystemet för spillvatten är korrekt installerat med lättillgänglig rensning/rengöring och tillräcklig lutning för att spillvattnet ska kunna rinna undan utan att stoppas upp.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!