Gå till vvsfabrikanterna.se

WC

WC, vattenklosett eller toalett, används för att ta emot och transportera bort avföring. Det är en viktig komponent i sanitetssystemet för att avlägsna avfall på ett hygieniskt sätt.

En WC består av en toalettstol, en vattenbehållare, en spolningsmekanism och ett inbyggt vattenlås. Det finns vattensnåla WC som använder mindre vatten per spolning och miljövänliga modeller med teknik för att omvandla avfallet till gödsel och biogas.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!