Gå till vvsfabrikanterna.se

Tappvatten

Tappvatten är det vatten som kommer in i fastigheten och som används vid olika hushållssysslor som tvätt, disk, matlagning och personlig hygien. Det är även avsett att dricka vilket gör det till ett livsmedel.

Alla produkter och material som kommer i kontakt med tappvatten/dricksvatten måste uppfylla hårt ställda hälsokrav och de testas regelbundet och typgodkänns av oberoende testinstitut. Det är därför viktigt att alltid se till att de produkter som används i kontakt med dricksvatten är typgodkända.

Många av våra medlemmar tillverkar produkter till tappvatteninstallationer, till exempel rörsystem, blandare, pumpar och ventiler. Här går vi igenom vilka huvudsakliga produktgrupper som ingår i ett tappvattensystem.

 

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!