Gå till vvsfabrikanterna.se

Hydrofor

En hydrofor är en anordning som används för att bibehålla trycket i vattenledningssystemet och för att säkerställa en stabil och tillförlitlig vattenförsörjning. De fungerar genom att samla vatten i en tank. När vattnet pumpas in i tanken, ökar trycket och när trycket når en viss nivå stoppas pumpen automatiskt. När vattnet används och trycket minskar, startar pumpen igen för att fylla på tanken.

Hydroforer finns i olika storlekar och kapaciteter för att passa olika behov. Mindre hydroforer användas till enskilda bostäder, medan större hydroforer används för att leverera vatten till större byggnader eller till flera hushåll. En hydrofor kräver ett visst underhåll för att fungera optimalt och för att förlänga sin livslängd. Detta kan inkludera rengöring av pumpen och tanken, inspektion av ventiler och tryckvakter och utbyte av slitna delar.

Leverantörer som erbjuder Hydrofor

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!