Gå till vvsfabrikanterna.se

Kopplingsskåp/fördelarskåp/fördelare

Fördelarskåp, även kallat inbyggnadsskåp, är en populär lösning för att samla kopplingar för tappvatten, värme, vattenmätning med mera i fastigheter, lägenheter och småhus i ett lättillgängligt skåp för att minska risken för vattenläckage. I fördelarskåpet finns färdiga fästen för montering av rörfördelare som kopplas ihop med inkommande vatten och fördelas ut i mindre ledningar.

Ett fördelarskåp anpassas till dina behov genom att varieras i storlek och tekniskt innehåll och de kan anslutas mot tätskikt i våtrum. Vid större byggprojekt kan de med fördel prefabriceras och därmed spara värdefull tid på byggarbetsplatsen.

Andra fördelar med fördelarskåp är att de är designade för att vara integrerade i väggen eller inbyggda i en nisch vilket skapar en ren, lättstädad och organiserad look utan synliga rördragningar i till exempel ditt badrum.

Det är viktigt att välja typgodkända lösningar och se till att skåpet installeras på rätt sätt för att garantera stabilitet och säkerhet mot vattenläckage.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!