Gå till vvsfabrikanterna.se

Rörsystem för tappvatten

Ett rörsystem för tappvatten är ett nätverk av rör, fogar, kopplingar och anslutningar som transporterar dricksvatten i en byggnad. Det är viktigt att ha ett pålitligt rörsystem för att undvika läckage och säkerställa att vattnet är rent och säkert att använda.

Olika typer av material används i ett rörsystem för tappvatten. Koppar är vanligtvis det dyraste materialet, men det har visat sig vara mycket pålitligt. Det förekommer även koppar med någon typ av behandling, till exempel prisolrör, plusprisolrör eller förkromade kopparrör. Polyetenrör även även mycket vanliga, som Pem-, Pex- eller AluPex. De är billigare än koppar och används ofta på grund av sin hållbarhet och flexibilitet. Vid sidan av det produceras många VVS-produkter som blandare, pumpar och kopplingar i mässing eller rostfritt stål.

Rörsystemet för tappvatten kan göras med synlig rördragning eller på ett sätt där rören inte syns. Med en synlig rördragning är rören installerade utanpå väggen, vilket gör dem lätta att inspektera och man kan snabbt upptäcka eventuella läckage som skulle kunna riskera ge upphov till vattenskador. Dold rördragning innebär att man placerar rören inuti väggen och i samband med en sådan installation används ofta kopparrörsvarianten prisol eller någon av polyetenvarianterna Pex eller AluPex.

Det är viktigt att påpeka att kopplingar inte får vara dolda i installationen eftersom det är för stor risk att det skulle kunna uppstå vattenskador ifall de inte är möjliga att inspektera. Motiveringen till att dölja rördragningarna är att skapa en renare och snyggare installation samtidigt som man undviker onödiga hål i tätskikt och väggar.

 

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!