Gå till vvsfabrikanterna.se

Smutsfilter/rening

Smutsfilter och reningssystem används för att ta bort föroreningar och partiklar från tappvattnet. De är viktiga för att säkerställa att tappvattnet är rent och säkert att använda. Detta är i huvudsak något som blir aktuellt om man har en egen brunn till bostaden eller fritidshuset.

Smutsfilter är enkla och kostnadseffektiva och de används för att ta bort partiklar och föroreningar från vattnet. De kan vara placerade i rörledningar, kranar eller duschar. Smutsfilter finns i olika varianter, som sandfilter, kolfilter och meshfilter. Sandfilter används för att ta bort större partiklar, kolfilter tar bort oönskade kemikalier och lukt medan Meshfilter är enkla och används för att rensa mindre partiklar från vattnet.

Vattenreningsanläggningar är mer avancerade system för att ta bort kemiska föroreningar, bakterier och virus från vattnet. Det finns olika typer, som omvänd osmos, aktivt kol och ultravioletta strålar. Omvänd osmos är en av de mest avancerade och effektiva reningsteknikerna och fungerar genom att använda högt tryck för att tvinga vattnet genom ett halvgenomträngbart membran. Aktivt kol tar bort oönskade kemikalier och lukt från vattnet medan ultravioletta strålar dödar bakterier och virus.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!