Gå till vvsfabrikanterna.se

Styr- och reglersystem/mätare

Styr- och reglersystem med mätare av olika slag används för att styra, övervaka och kontrollera flödet av tappvatten i byggnader. Dessa system är viktiga för att säkerställa att tappvattnet används på ett effektivt och hållbart sätt. De kan vara manuella eller automatiserade och de kan styras genom datorer eller via mobilappar. De ställer in tidsplaner för tappvattenanvändning, övervakar flödeshastigheter och tryck i rörledningar. Styr- och reglersystem kan också användas för att upptäcka läckor eller andra problem med tappvattenförsörjningen.

Mätare används för att mäta mängden tappvatten som används. De kan placeras vid huvudvattenmätaren eller vid enskilda tappställen. Mätarna är endera mekaniska eller digitala och kan kopplas till styr- och reglersystem för övervakning och styrning av tappvattenflödet.

Genom att övervaka och kontrollera tappvattenflödet kan man minska slöseri och spara pengar på vattenräkningen. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla styr- och reglersystem samt mätare för att säkerställa att de fungerar effektivt och korrekt.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!