Gå till vvsfabrikanterna.se

Ventiler/återströmningsskydd

Ventiler och återströmningsskydd är viktiga komponenter i en byggnads tappvattensystem. Ventiler används för att reglera vattenflödet och stänga av vattentillförseln vid behov, medan återströmningsskydd används för att förhindra att förorenat vatten återflödar i vattenförsörjningssystemet.

En vanlig typ av ventil är kulventilen. Den har en kula som vrids för att öppna eller stänga vattenflödet. Andra motsvarigheter är magnetventiler, som består av en spole, kolv och hylsa där kolven öppnar eller stänger genom att aktivera spolen. Det finns även backventiler, som endast tillåter vattenflöde i en riktning, och flödesventiler, som används för att justera vattenflödet.

Återströmningsskydd förhindrar att förorenat vatten återflödar i vattenförsörjningssystemet, vilket kan ske om trycket i ledningarna sjunker tillräckligt för att skapa en omvänd ström. De kan vara av olika typer, som dubbla backventiler, vakuumventiler eller luftgap. Dubbla backventiler är vanligast och de används ofta i mindre byggnader genom att stänga av vattenflödet om trycket sjunker. Vakuumventiler används ofta i större byggnader eller i områden med högre risk för förorening, men fungerar på ett liknande sätt. Luftgap bildar en fysisk barriär mellan förorenat och rent vatten genom att skapa en öppning mellan vattenkällan och vattenförsörjningssystemet.

Det är viktigt att välja rätt typ av ventil och återströmningsskydd för byggnadens behov och att regelbundet kontrollera och underhålla dem för att säkerställa att de fungerar effektivt.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!