Gå till vvsfabrikanterna.se

Värmesystem

Ett värmesystem värmer upp en byggnad eller ett utrymme genom att distribuera värme från en källa till det önskade området. Vanligast är någon form av centralvärme med en central värmegenererande panna, som distribuerar varmt vatten genom ett nätverk av rör till golv eller radiatorer i olika rum. Dessa radiatorer eller golvvärmerör avger sedan värme till rummet genom konvektion.

I kommersiella byggnader är det även vanligt med luftburna värmesystem där det sprids varm luft för att värma upp, alternativt kall luft för att kyla ner utrymmen. Även dessa system kan ha en central källa och nyttja vatten för att distribuera värme, eller kyla till tilluftsbafflar som sedan sprider tempererad luft till olika utrymmen.

Andra typer av värmesystem inkluderar luftvärmepumpar, som tar värme från utomhusluften och sprider den inomhus, samt solpaneler som absorberar solenergi för att värma upp vatten eller luft.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!