Gå till vvsfabrikanterna.se

Ackumulatortankar

En ackumulatortank används i värmesystem för att lagra varmvatten och värme. Den fungerar som en buffert mellan värmekällan och det system som ska värmas upp, där värmen kan lagras och användas vid behov. Ackumulatortankar finns i olika storlekar och material, som stål, rostfritt stål och plast.

De kan användas för uppvärmning av bostäder, varmvattenproduktion och soluppvärmda system (som behöver lagringskapacitet när solen inte skiner). Det är viktigt att välja en tank som är rätt dimensionerad för systemet och som har tillräckligt med lagringskapacitet för att möta behoven.

En ackumulatortank fungerar genom att den laddas med varmt vatten från värmekällan, till exempel en panna, en solfångare eller en värmepump. När varmt vatten pumpas ut från tanken används värmen för att värma upp det system som tanken är ansluten till, till exempel ett golvvärmesystem eller radiatorer.

Ackumulatortankar kan ge en konstant tillgång till varmvatten, även om värmekällan inte är aktiv, och de gör det möjligt att använda värmen som produceras av värmekällan mer effektivt och därmed minska energiförbrukningen.

Leverantörer som erbjuder Ackumulatortankar

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!