Gå till vvsfabrikanterna.se

Avluftning

Luft i värmesystemet kan orsaka luftfickor och leda till att systemet inte fungerar optimalt. För mycket syre i vattnet kan även påskynda korrosion i rörsystemet. Det är därför viktigt med avluftning för att säkerställa systemets livslängd och att det fungerar optimalt.

Avluftningssystemet består vanligtvis av en avluftningsventil som är placerad på högsta punkten i systemet. Ventilen kan manuellt eller automatiskt avlufta luft som ackumuleras i systemet. Automatiska avluftare är vanligast och det bästa alternativen eftersom de kan övervaka systemet och avlufta kontinuerligt utan mänsklig intervention.

Via vatten kommer det även in syrgas in i systemet, vilket ökar risken för korrosion och smuts i cirkulationsvätskan som kan orsaka driftstopp eller problem att hålla jämna temperaturer. Man kan avgasa värmesystem enklast genom att lufta det, men man kan även göra en mer kvalificerad åtgärd där löst syre förbrukas genom syrgasreduktion.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!