Gå till vvsfabrikanterna.se

Expansionskärl

Expansionskärl hjälper till att hantera det tryck som genereras när vattnet i värmesystemet värms upp och expanderar. De tar emot den extra volymen vatten som skapas när vattnet värms upp, så att trycket i systemet inte ökar för mycket och skadar rör, kopplingar och anslutningar. Expansionskärl finns i olika storlekar och utföranden, beroende på storleken och typen av värmesystem. Det är viktigt att välja rätt storlek för att undvika tryckvariationer i systemet, vilket kan leda till läckage och skador på rören.

Expansionskärl är normalt placerade i anslutning till värmekällan, (pannan eller värmepumpen) och i den finns en fast mängd luft, vanligtvis separerad från vattnet med en gummiblåsa. När vattnet värms upp och expanderar, ökar trycket i systemet och vattnet pressas då in i expansionskärlet och mot gummiblåsan. Detta gör att luften i blåsan komprimeras och håller trycket i systemet på en säker nivå. När vattnet svalnar och krymper, minskar trycket i blåsan vilket gör att vattnet dras tillbaka från expansionskärlet genom en backventil och återgår till värmesystemet. Denna process upprepas kontinuerligt under drift för att hålla trycket stabilt och säkert.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!