Gå till vvsfabrikanterna.se

Fjärrvärmecentraler/stationer

Fjärrvärme är en typ av uppvärmning som levereras från ett centralt värmeverk till byggnader och hushåll genom ett nätverk av rörledningar. Fjärrvärmecentraler och fjärrvärmestationer används för att sedan reglera och distribuera värmen till slutanvändarna.

En fjärrvärmecentral är installerad i byggnader eller fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätverket. Centralen består vanligtvis av en värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmenätverket till byggnadens värmesystem. Centralen kan också innehålla en cirkulationspump som hjälper till att fördela värmen jämnt till olika delar av byggnaden.

En fjärrvärmestation är installerad i anslutning till fjärrvärmenätverket. Den fungerar som ett uttag från värmeverket och reglerar flödet av värmeenergi som levereras till fjärrvärmecentralerna. Fjärrvärmestationen kan innehålla en mätare som mäter mängden energi som levereras till slutanvändarna för fakturering.

Leverantörer som erbjuder Fjärrvärmecentraler/stationer

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!