Gå till vvsfabrikanterna.se

Golvvärmesystem

Golvvärmesystem installeras i eller under golvet för att värma upp ett rum från botten. Systemet består av en serie värmerör, vanligtvis gjorda av plast, som är inbäddade i ett värmeisolerande skikt som gjuts in, eller läggs ovanpå betongplattan eller bjälklaget. När systemet är aktiverat, cirkulerar varmt vatten genom rören vilket värmer upp golvet och sprider värmen jämnt i rummet. Elektriska system består av elektriska kablar eller mattor som installeras i golvet och ansluts till en termostat för att reglera värmen.

En av fördelarna med golvvärmesystem är att de kan värma upp ett rum jämnt och behagligt, eftersom värmen sprids från golvet och uppåt. Man kan spara energi genom att hålla en något lägre temperatur och fortfarande uppleva en behaglig värme. Golvvärme tar heller inte upp något utrymme i rummet och är därför idealiskt i små rum, där det finns begränsat utrymme för radiatorer, eller när man strävar efter en ren look utan synliga rördragningar eller radiatorer.

Till nackdelarna kan läggas något högre installationskostnader än traditionella uppvärmningssystem, särskilt om det gäller ett vattenburet system. Golvvärme kan också ta längre tid på sig att värma upp ett rum än radiatorer eller andra uppvärmningssystem, vilket kan vara en nackdel om man behöver snabb uppvärmning.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!