Gå till vvsfabrikanterna.se

Kopplingsskåp/fördelarskåp

Fördelarskåp, även kallat inbyggnadsskåp, är en populär lösning för att samla kopplingarna för tappvatten, värme, vattenmätning med mera i fastigheter, lägenheter och småhus i ett lättillgängligt skåp för att minska risken för vattenläckage. I värmesystem används de främst vid golvvärmeinstallationer för att samla alla kopplingar som behövs till golvvärmerörsystemet på ett ställe.

I fördelarskåpet finns färdiga fästen för montering av rörfördelare som kopplas ihop med inkommande varmvatten och fördelas ut i mindre ledningar till respektive rum. Ett fördelarskåp anpassas till dina behov genom att varieras i storlek och tekniskt innehåll och de kan vid behov anslutas mot tätskikt i våtrum. Vid större byggprojekt är det vanligt att de prefabriceras för att spara värdefull tid på byggarbetsplatsen.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!