Gå till vvsfabrikanterna.se

Pumpar för värmesystem

Pumpar för värmesystem cirkulerar vätska (vanligtvis vatten) genom ett systemet. Deras funktion är avgörande för att minska energiförluster och hålla värmen jämnt fördelad i hela systemet. De pumpar varmt vatten från värmekällan, till exempel en panna eller värmepump, till radiatorerna eller golvvärmen i olika rum. När vattnet har flutit igenom systemet och avgett värme, cirkulerar pumpen det svalare vattnet tillbaka till värmekällan för att värmas upp igen.

Det finns olika typer av pumpar; cirkulationspumpar och tryckhöjande pumpar. Cirkulationspumpar är den vanligaste typen och fungerar genom att cirkulera vattnet genom rören i systemet. Tryckhöjande pumpar används när värmesystemet har högre motståndskraft mot flödet av vattnet, vid till exempel höga höjdskillnader eller långa rörledningar. Valet av pump beror på storleken på värmesystemet och vilket vattenflöde som krävs.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!