Gå till vvsfabrikanterna.se

Rörsystem för värmesystem

Ett värmerörsystem är ett nätverk av rör, fogar, kopplingar och anslutningar som används för att distribuera värme till olika delar av byggnaden. De är anslutna till en central värmekälla och designade för att tåla höga temperaturer och tryck.

Ett vanligt rörsystem har en cirkulationspump med en panna eller en värmepump. Vattnet som används för att transportera värmen pumpas ut till radiatorer, eller element, som värmer upp utrymmet. I konventionella värmesystem är rör tillverkade av antingen stål, koppar, plast, (huvudsak PP-rör) eller kombinationer av metall- och plaströr, så kallade komposit-rör. Alla har olika fördelar och medför olika egenskaper till systemet.

Ett annat vanligt rörsystem används i golvvärme, där rören är placerade i eller under golvet för att värma upp utrymmet från botten. Rören är vanligtvis gjorda av plast och är lätta att installera, men det innebär också att rördragningen blir dold och därmed utan fogar och kopplingar. Dessa måste kunna inspekteras vid ett eventuellt vattenläckage varför de vid golvvärmeinstallationer placeras i ett lättillgängligt fördelarskåp, där inkommande varmvatten kopplas till de mindre utgående ledningar som värmer upp golvet.

Leverantörer som erbjuder Rörsystem för värmesystem

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!