Gå till vvsfabrikanterna.se

Shuntar

Shuntar används för att reglera flödet av vatten i värmesystemet och säkerställa en jämn temperaturfördelning i en byggnad, oavsett vilken del av byggnaden som behöver värme. Shuntar ökar effektiviteten i ett värmesystem genom att optimera värmefördelningen, vilket även bidrar till att förlänga systemets livslängd.

En shunt består av en ventildel, en ställdel och en reglerdator. Ventildelen innehåller vanligtvis en flödesventil och en tryckventil som används för att reglera flödet av vatten i systemet. Ställdelen utgörs normalt av en liten elmotor som används för att öppna och stänga ventilen. Reglerdatorn är en mikroprocessor som övervakar och reglerar shuntens funktion.

Ett antal shuntar kopplas ofta samman i en så kallad shuntgrupp. De består av flera olika komponenter, inklusive cirkulationspump, shuntventil, termostat och ett expansionskärl. Cirkulationspumpen är ansvarig för att cirkulera vatten genom värmesystemet, medan shunten reglerar flödet av varmt vatten till radiatorerna. Termostaten övervakar temperaturen i systemet och justerar shuntventilerna automatiskt för att säkerställa att den önskade temperaturen upprätthålls.

Shuntgrupper sätts samman för att passa olika typer av värmesystem och byggnader. De är vanligtvis placerade i närheten av pannan och ansluts till radiatorerna i byggnaden genom rörledningar. Med en shuntgrupp kan man enkelt justera temperaturen i olika delar av byggnaden genom att justera shuntventilen och cirkulationspumpen. Shuntgrupper kan med fördel prefabriceras i en produktionsanläggning efter beställarens behov och önskemål.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!