Gå till vvsfabrikanterna.se

Smutsfilter/rening

Smutsfilter och reningssystem används för att filtrera bort partiklar och föroreningar från vattnet som kan försämra värmesystemets prestanda. Smutsfilter är placerade i värmesystemets inlopp och fångar upp små partiklar som kan orsaka blockeringar och skador på systemet.

Reningssystem används för att ta bort större partiklar och föroreningar som smutsfilter inte kan fånga upp. De vanligaste typerna av reningssystem är avfettare och avkalkare, som används för att ta bort olja, fett och kalk från vattnet.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!