Gå till vvsfabrikanterna.se

Styr- och reglersystem/termostater/mätare

Styr- och reglersystem, termostater och mätare hjälper till att övervaka och säkerställa värmesystemets prestanda och effektivitet. Styr- och reglersystemet är hjärnan, som kontrollerar och styr flöden, tryck och temperaturer på det vatten som cirkulerar genom värmesystemet. Det övervakar med sensorer och justerar sedan installationens funktion automatiskt med hjälp av pumpar, shuntar och ventiler för att upprätthålla jämt tryck och en jämn temperatur.

Termostater och mätare är vanligtvis placerad vid radiatorerna, i golvvärmerör eller som rumsgivare och mäter temperaturen som sedan skickas till styr- och reglersystemet. Det finns många olika typer av mätare men de har alla samma grundläggande funktion, att fånga information om flöden och tryck som hjälper styr- och reglersystemet att övervaka och säkerställa optimal funktionalitet.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!