Gå till vvsfabrikanterna.se

Värmeväxlare

En värmeväxlare överför värme från en vätska (eller gas/luft) till en annan. Värmeväxlare används i vattenbaserade kyl- och uppvärmningssystem men även i ventilations- och luftkonditioneringssystem, kraftverk, raffinaderier, kemiska fabriker, livsmedelsindustrin och i bilar och flygplan.

I värmeväxlare för vattenbaserade värmesystem cirkulerar varmt vatten genom rör eller kanaler, medan kallt vatten cirkulerar runt rören på utsidan. Då överförs värmeenergin från den ena vätskan till den andra, vilket resulterar i att temperaturen på de båda vätskorna jämnar ut sig.

Det finns olika typer av värmeväxlare för olika applikationer. Några av de vanligaste inkluderar plattvärmeväxlare, rökvärmeväxlare, kontraventilvärmeväxlare, skruvvärmeväxlare och rörbuntvärmeväxlare. Varje typ har sina egna fördelar och nackdelar.

Med en värmeväxlare kan värmeenergi återanvändas vilket minskar behovet av ytterligare uppvärmning eller kylning. En effektiv värmeväxlare är en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning och är viktigt för att säkerställa hög energieffektivitet och minska kostnaderna för uppvärmning och kylning.

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!