Gå till vvsfabrikanterna.se

Ventiler

Ventiler reglerar flödet av vätskor (och ibland gaser) i rörsystem. De kan stänga av, öppna, strypa eller styra flödet för att säkerställa att systemet fungerar effektivt, säkert och med så låg energikonsumtion som möjligt. I en VVS-installation används många olika typer av ventiler, som till exempel kran- eller kulventiler (med en roterande kula med ett hål genom sig), spindelventil (används för att reglera vattenflödet manuellt, ofta vid tappställen), säkerhetsventiler (för tryckreducering alternativt övertryck), avstängningsventiler, backventiler (tillåter flöden i en riktning), strypventiler, termostatventiler (för att blanda varmt och kallt vatten för rätt temperatur till blandare och radiatorer) och spolventiler.

Leverantörer som erbjuder Ventiler

Vill du veta mer om VVS-fabrikanterna?

vvsfabrikanterna.se kan du läsa mer om vår branschorganisation!