Bli medlem

Som medlem får du:

  • Ett brett kontaktnät inom branschen
  • En kontaktyta mot myndigheter och organisationer
  • Delta på möten, i intressegrupper och i projekt som till exempel VA-Fakta
  • Ställa ut på exklusiva VVS- och VA-mässor i egen regi
  • Rabatt på dina RSK-nummer
  • Ta del av branschanpassade konjunkturrapporter och marknadsstatistik
  • Delta på exklusiva medlemskurser
  • Juridisk rådgivning inom AAVVS samt IT- och immaterialrätt
  • Möjlighet att låna vårt konferensrum i centrala Stockholm

Ett medlemskap gör dig delaktig, synlig och konkurrenskraftig!

Till medlemsansökan >>>