Medlemsansökan

Våra stadgar hittar du här >>>

Företagsnamn * Ange fullständigt företagsnamn.
Org.nr *
Omsättning Avser er totala omsättning av VVS- och VA- produkter i Sverige, msek.
Webbplats Adress till webbplats utan "http://"
E-postadress
Postadress
Adress
Postnummer
Ort
Fakturaadress
Adress Samma som postadress
Postnummer
Ort
E-postfakturaadress
Fullmäktige
"E-post fältet är tvingande om det finns ett namn i Fullmäktige/Supp1/supp2."
Fullmäktigemedlem Er ordinarie representant på års- och höstmöte.
E-postSuppleant 1 Avser ersättare till ordinarie fullmäktigemedlem. (valfri)
E-postSuppleant 2 (valfri)
E-postÖvrigt
Fakturamottagare Samma som fullmäktigemedlem
Uppgiftslämnare *


SKICKA ANSÖKAN