Event-banners

Varsågod att fritt använda dessa banners i dina sociala medier, på landningssidor, i mejlsignaturer eller andra kanaler där du vill marknadsföra "VVS-Fabrikanterna - Arena Almedalen". I mapparna längst ner på sidan hittar du flera olika banners i format för Facebok, LinkedIn och Twitter. Du hittar också programblad som kan mailas vidare, alternativt skrivas ut om man önskar det.