Aktuella utbildningar - anmäl dig nu!

2024-02-08


Utbildningsprogram våren 2024

Kompetens är värdefullt - både för dig och företaget. Som branschorganisation har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar utbildningar till väldigt fördelaktiga priser. Ta chansen till kompetensutveckling för att stärka både dig själv och företaget du arbetar på. Samtliga utbildningar utgår från och är anpassade för just VVS- och VA-branschen.

Kostnad:
När vi arrangerar våra utbildningar i grupp kan vi skapa ett mycket prisvärt upplägg. Ett företag betalar aldrig mer än 3000 kronor totalt per utbildning, oavsett hur många som deltar.

- Person nummer 1: 1000 kr
- Person nummer 2-4: 500 kr/person
- 5 personer eller fler: 3000 kr

Anmälan
Anmälan görs per person via anmälningsformulären nedan. Vill man anmäla ett stort antal personer som ska sitta tillsammans och endast behöver en länk går det bra att maila oss direkt på info@vvsfabrikanterna.se så löser vi det separat.Produktskydd – hur skyddas man från att varan plagieras? - 11 mars

Syftet med utbildningen är att ge en juridisk förståelse för hur företag kan varumärkesskydda sina produkter gentemot konkurrenter, samt vad man kan göra om produkt- och varumärkesintrång redan skett.

Datum: 11 mars
Tid: 9.00-12.00
Plats: Via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Magnus Tonell, advokat på Next Advokater
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr

Mer om utbildningen
Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på frågan om när en tillverkare kan hävda ensamrätt, samt vilka verktyg som finns för att stärka det immaterialrättsliga skyddet för produkten och således förhindra andra från att exempelvis plagiera produkten. 

Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna (upphovsrätt, företagshemligheter, designskydd och varumärken) samtidigt som förslag på hur skyddet för produkten kan förbättras. Kursen kräver inga juridiska förkunskaper.

Vi går bland annat igenom följande frågor:

  • Hur och i vilka fall skyddas en produkts funktionalitet och utseende mot efterbildningar från konkurrenter?
  • När kan en produkts funktion få ett skydd som innebär ensamrätt på marknaden?
  • Vilka åtgärder bör man tänka strategiskt på för att förstärka skyddet mot efterbildning/plagiat?
  • Vad innebär att ha ensamrätten till en produkt? När har man som tillverkare/distributör rätt att efterhärma en konkurrents produkt?
  • Vad är det för frågor som är viktiga att få svar på när en ny produkt ska lanseras på marknaden?
  • Vilka åtgärder som bör vidtas vid intrång eller befarade intrång och hur agerar man om en aktör plagierar företagets produkter?
  • Vad bör man göra om man själv påstås ha plagierat/gjort intrång i annans rätt?
  • Praktiska tips och råd. Exempel på avtalsvillkor. Hur bör avtalen med anställda och underleverantörer utformas för att säkerställa rätten till produkten? Vilka lagregler finns för förvärv? Hur ser rättspraxis ut på området?

Anmäl dig via medlemssidorna >>
 

Nuvarande och kommande energikrav hos en fastighetsägare - 12 april

Syftet med utbildningen är att få en förståelse vilka nuvarande och kommande energikrav en fastighetsägare har/kommer behöva förhålla sig till. Ger en ökad kännedom om vilka produkter och energilösningar som kommer att efterfrågas hos fastighetsutvecklare och fastighetsägare framöver.

Datum: 12 april
Tid: 9.00-12.00
Plats: Via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Magnus Stjärndahl, Aktea Energy AB
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr
 

Anmäl dig via medlemssidorna >>


 

Saknar du någon utbildning?

Hör av dig till oss om du saknar någon intressant utbildning. Skicka i så fall ett mail till info@vvsfabrikanterna.se