Almedalen 2018 - samtalen du inte får missa

2018-05-17

2018 åker vi till Gotland och Almedalen med ett större program än någonsin. Våra publika samtal och debatter kommer att gästas av en mängd namnkunniga och aktuella personer från politiken och näringslivet. Vi har också dubblerat ytan i vår egen arena Fastighetsfokus vatten & energi för att göra plats för fler åhörare.

I planeringsarbetet som pågått sedan i höstas har fler medlemmar än någonsin varit engagerade och det är med stor optimism vi ser framemot årets Almedalsvecka. Söker ni kunniga paneldeltagare från VVS- och VA-industrin är ni välkomna att höra av er till oss på VVS-Fabrikanterna så hjälper vi er gärna.

Hålltider på Almedalen 2018. Strandvägen. Plats H531

MÅNDAG 2 JULI

Kl 10:30 - 11:15
Rent vatten – en fråga för alla 
Hur säkerställer vi att hela Sverige har tillgång till rent vatten även i framtiden? Och vad innebär ett förändrat synsätt på vattentillgång? Klarar vi effekterna av ett förändrat klimat och hur löser vi de ökade investeringsbehoven i vår viktigaste infrastruktur - VA-nätet?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51683
Deltagare: Pär Holmgren Naturskadespecialist Länsförsäkringar, Anders Grönvall (s) f.d. Utredare hållbara vattentjänster, Gilbert Nordenswan Jurist Svenskt vatten, Per-Erik Nyström Nationell dricksvattensamordnare Livsmedelsverket, Anders Mårtensson VD VVS-Fabrikanterna Moderator: Johannes Krunegård Seniorkonsult Westander

Kl 13:00 - 13:30
Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer
I tider av bostadsbrist och höga bostadspriser ökar efterfrågan på billigare boende. Men hur gör man detta smartast och vad innebär det för entreprenaden? Hur påverkas priset när konceptuellt byggande blir vanligare och inte minst hur hänger detta ihop med krav på energieffektivitet och klimatmål?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51717
Deltagare: Anders Larsson VD Lyckos Midroc, Thomas Kvistmo Ingenjör IMEK-VVS, Kristin Lundmark Hållbarhetschef Wästbygg Samtalsledare: Niclas Schubert MMA / Fredrik Färjh Geberit 

Kl 14:00 - 14:30
Urbanisering- hur säkrar vi en trygg vattenförsörjning i tillväxtregionerna?
Hur anpassar vi vårt VA-nät när fler bostäder byggs och städer förtätas? Hur ser det ut idag i VA-systemet när det gäller kapacitet och kvalitet? Hur mycket rent vatten läcker ur trasiga ledningar och till vilket pris?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51831
Deltagare: Kristina Yngwe Riksdagsledamot Centern, Johan Krüger Kommunikationsansvarig Norrvatten, Stefan Bergström Kommunalråd Sundbybergs stad Samtalsledare: Tomas Nordin Svenska Wavin

 

TISDAG 3 JULI

Kl 10:00 - 10:30
240 000 olagliga avlopp – kommer något göras?
Av Sveriges knappa miljon enskilda avlopp uppskattas 240 000 vara olagliga och hälften i stort behov av upprustning. Men trots flertalet myndighetsrapporter och lagförslag och att fyra miljöministrar suttit på posten de senaste 10 åren så är åtgärdstakten fortfarande långt ifrån en hållbar nivå?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51937
Deltagare: Anders Grönvall (s) f.d. Utredare hållbara vattentjänster, Anna Werner Samhällspolitisk analytiker Villaägarna, Lars Tysklind Riksdagsledamot Liberalerna . Samtalsledare: Mattias Bernström FANN VA-teknik/ Reine Lindholm Xylem

Kl 11:00 - 11:30
Är 30% energivinst för lite för att vara intressant? - Tappvarmvattnet gör skillnad (ny forskningsrapport från RISE)
Sveriges energimål är ambitiösa och möjligheterna enorma när det kommer till byggnader (ca 35% av Sveriges energianvändning). Stora och viktiga insatser har gjorts när det kommer till klimatskal men desto mindre när det kommer till åtgärder som gör störst skillnad. 
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51853
Deltagare: Ulf Rohlén VD Örebrobostäder och ordf. HBV, Kristina Mjörnell affärsområdeschef Hållbara städer och samhällen RISE. Samtalsledare: Thomas Göransson V&B Gustavsberg

Kl 13:00 - 13:30
Urbanisering- hur säkrar vi en trygg vattenförsörjning när befolkningsunderlaget sjunker?
I en glesbygdskommun är det många fler meter ledning per VA-abonnent jämfört med i en stad. Hur kan VA-näten förnyas i en kommun med färre fasta abonnenter? Hur ska allt färre kunna betala för de nödvändiga investeringar som behövs? Finns det alternativa finansieringslösningar?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51840
Deltagare: Amelia Strömberg UCV vattencentrum, Dan Löfgren Kommunikationschef Svenskt vatten, Terese Bengard Verksamhetschef Hela Sverige ska leva Samtalsledare: Reine Lindholm Xylem

Kl 14:00 - 14:30
Kan digitalisering hjälpa oss att bygga mer hållbara och energieffektiva fastigheter?
Alla pratar digitalisering, men hur mogen och mottaglig är byggbranschen för den pågående revolutionen? Tänker vi verkligen digitalt och vad innebär det för våra fastigheter i praktiken? Hinner vi med att standardisera processerna så att inte framtidens byggnader riskerar att blir testlab?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51926
Deltagare: Tariq Khan Head of Decentralised Energy Solutions Vattenfall, Alexander Bernstål IoT specialist Telia, Christian Wictorin Expert smart city - IP Only. Samtalsledare: Karl Nilsson Siemens

 

ONSDAG 4 JULI

Kl 11:00 - 11:30
Eget avlopp – inte ett enskilt problem
Ett fungerande enskilt avlopp är ett avlopp som renar förorenat vatten från smittämnen och tar till vara på överskottet av näringsämnen på ett effektivt sätt. Idag riskerar dock flera hundra tusen små avloppsanläggningar att smitta grannens dricksvattenbrunn eller övergöda våra sjöar och hav. 
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51956
Deltagare: Eskil Erlandsson Riksdagsledamot Centerpartiet, Anders Alm Östersjöexpert WWF, Eva Jirner Statsgeolog SGU. Samtalsledare: Patrik Ellis Baga/ Anders Markstedt Jets

Kl 13:00 - 13:30
Hur bygger vi för bästa möjliga vattenanvändning?
Idag förbrukar vi ca 140 liter vatten per person och dygn. Men i ett förändrat klimat med återkommande torka och skyfall så måste synen på vatten förändras. Människors beteende och attityd måste ändras samtidigt som vi behöver bygga smartare och vatteneffektivare installationer.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51911
Deltagare: Kenneth M Persson Forskningschef Sydvatten och LTH, Peter Helander Riksdagsledamot Centerpartiet Samtalsledare: Frank Rälg FM Mattsson Mora Group

FASTIGHETSFOKUS VATTEN & ENERGI STRANDVÄGEN H531