Höstens utbildningar - anmäl dig nu!

2023-09-05

Utbildningsprogram hösten 2023

Kompetens är värdefullt - både för dig och företaget. Som branschorganisation har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar utbildningar till väldigt fördelaktiga priser. Ta chansen till kompetensutveckling för att stärka både dig själv och företaget du arbetar på. Samtliga utbildningar utgår från och är anpassade för just VVS- och VA-branschen.

Under hösten 2023 kommer vi erbjuda utbildningar inom CSRD - Hållbarhetsredovisning, miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD) och avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09.

Kostnad:
När vi arrangerar våra utbildningar i grupp kan vi skapa ett mycket prisvärt upplägg. Ett företag betalar aldrig mer än 3000 kronor totalt per utbildning, oavsett hur många som deltar.

- Person nummer 1: 1000 kr
- Person nummer 2-4: 500 kr/person
- 5 personer eller fler: 3000 kr

Anmälan
Anmälan görs per person via anmälningsformulären nedan. Vill man anmäla ett stort antal personer som ska sitta tillsammans och endast behöver en länk går det bra att maila oss direkt på info@vvsfabrikanterna.se så löser vi det separat.


 

CSRD - Hållbarhetsredovisning - 5/10

Från och med 2024 börjar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) att gälla. Med den nya lagen kommer betydligt mer omfattande krav än idag att gälla för företag.

Regelverket kommer att påverka de flesta företag – direkt eller indirekt. De som inte direkt omfattas av redovisningskraven kommer i stället att behöva rapportera data och information till kunder och leverantörer som omfattas i den egna värdekedjan.

1. Introduktion till CSRD

 • Den nya standarden för hållbarhetsredovisning ESRS
 • Vilka omfattas av CSRD?
 • Vad behöver finnas med i redovisningen och hur informationen ska tas fram?
 • Generella redovisningsprinciper

2. Väsentlighetsanalys och kartläggning

 • Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS
 • Kartläggning av organisationens värdekedja

3. Genomförande av redovisning

 • Redovisning av väsentliga hållbarhetsaspekter
 • GAP-analys
 • Hållbarhets-Due-Diligence
 • Intern styrning och datahantering
 • Redovisning enligt de ämnes- och sektorspecifika standarderna
 • Krav på redovisning och redovisningsstruktur
 • Hur kan arbetet skapa maximalt med affärsvärde?

Datum: 5 oktober
Tid: 09:00-12:00
Plats: Online via Teams
Utbildare: Per Löfgren
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr


Till medlemssidorna och anmälan >>


 

Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD) - 7/11

 • Omvärldsspaning EPD:er, kundkrav och utvecklingen inom branschen
 • Hur skapar man en EPD, vilken insatts och kompetens behövs inom företaget
 • Fördjupning kring hur och vilken information som behövs för att ta fram en EPD
 • Processen för framtagandet av en EPD
 • Av vilka och när används EPD:er nu och hur ser framtiden ut.

Datum: 7 november
Tid: 09:00-12:00
Plats: Online via Teams
Utbildare: Anna Pantze, Tyréns Sverige AB
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr
 

 

Till medlemssidorna och anmälan >>


 

Avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09 - 14/11

I samarbete med Landahl Advokatbyrå erbjuder vi en endagsutbildning i avtalsjuridik med fokus på AA VVS 09.

Utbildningen riktar sig i första hand till personer utan formell juristutbildning och syftar till att ge deltagarna en grundläggande inblick i och förståelse för hur köplagen och förekommande standardavtal fungerar och samverkar vid leverans av varor. Utbildningen behandlar i första hand standardavtalet AA VVS 09.

Utbildningen berör även de mer praktiska frågeställningar som uppkommer vid reklamationer och garantiansvar, avbeställningar, försenade leveranser och fel i varor m.m. Efter genomgången utbildning är syftet att deltagarna ska ha fått en inblick i och förståelse kring juridiken som reglerar köp av varor till byggindustrin.

Datum: 14 november
Tid: 8:30-16:00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Peter Degerfeldt, advokat på Landahl Advokatbyrå
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 krTill medlemssidorna och anmälan >>


 

Saknar du någon utbildning?

Hör av dig till oss om du saknar någon intressant utbildning. Skicka i så fall ett mail till info@vvsfabrikanterna.se