Intervju med nya vd:n Jonny Hellman

2021-08-19

För att lära känna VVS-Fabrikanternas nya vd Jonny Hellman lite bättre har vi ställt några frågor till honom.


 

Hej Jonny, vem är du? Berätta lite om dig själv.

Jag är en norrlänning som bott i Stockholm/Bålsta sedan slutet av nittiotalet. Jag flyttade ner till Stockholm efter min utbildning. Idag bor jag tillsammans med min fru, två barn och vår pinscher i Bålsta. Ägnar stor del av fritiden åt min familj och mina vänner. Gillar sport i olika former, så som löpning, skidåkning och styrketräning. Har även varit mycket aktiv inom föreningslivet i Bålsta där jag bland annat varit tränare för klubbens P15 lag under många år. Tränarkarriären är dock sedan några år lagd på hyllan. Andra fritidsintressen är jakt och fiske.

Vad har du för bakgrund?

Har studerat på Umeå universitet (Fil mag. miljö- och hälsoskydd). Har därefter arbetat i olika roller med fokus på miljö, hållbarhet, kvalitet och digitalisering. Jag började som konsult, där jag stöttade fastighetsägare avseende inomhusrelaterade problem och miljöbalksfrågor. Har därefter haft rollen som miljöspecialist på fastighetsverket, miljöchef hos NCC, miljöchef i Upplands-Bro kommun, VD på Byggvarubedömningen och nu senast som konsult i egen regi. Har också under yrkeskarriären haft möjligheten att läsa en MBA på Stockholmsuniversitet med en Ekonomie magisterexamen.

Styrelsen har utsett dig till vd för VVS-Fabrikanterna, hur känns det?

Fantastiskt roligt, jag är mycket stolt att få den möjligheten. Det ska bli intressant och lärorikt att tillsammans med styrelsen, mina kollegor på kansliet, och alla medlemmar se hur vi kan driva och utveckla frågor kopplade till VVS- och VA-branschen. VVS och VA känns som en väldigt viktig pusselbit för att lyckas med en hållbar och digital omställning. Jag hoppas att med min bakgrund och intresse för dessa frågor kunna vägleda och stötta i olika vägval.

Vad tror du att du kan bidra med?

Med erfarenhet och ödmjukhet inför rollen hoppas jag kunna bidra i många kreativa dialoger med både medlemmar, myndigheter och andra relevanta aktörer. Fokus i dialogen är hur vi tillvaratar, företräder och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen.  Målsättningen är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna om tillverkarens roll i värdekedjan. Några viktiga frågeställningar är hur vi skapar hållbara lösningar, hur vi anpassar oss till en digital omställning och hur vi attraherar en yngre generation att arbeta med en av de viktigaste infrastrukturfrågorna framgent.

Vilka utmaningar ser du i din roll?

I alla roller finns utmaningar, en utmaning i min roll är att hinna träffa och se alla medlemmar, har förstått att vi passerat 100 medlemmar, vilket är fantastiskt! Skillnaden mellan medlemmarna i storlek och fokusområde är viktig att hantera i en branschorganisation. Alla medlemmar är lika viktiga och det är viktigt att sätta sig in i respektive medlems utmaning och försöka se hur vi som bransch kan stötta i olika frågeställningar.

Hållbarhet är din hjärtefråga, på vilket sätt ser du att vi kan jobba mer med hållbarhet?

Hållbarhet är en väldigt omfattande och komplex fråga med ett brett innehåll. För 20 år sedan handlade hållbarhet om traditionella miljöfrågor, så som energi, avfall och efterlevnad av lagstiftarens krav. Idag är dessa frågor också viktiga, men begreppet hållbarhet omfattar så mycket mer. En bra vägledning kan vara FN:s 17 globala mål. Komplexiteten kring hållbarhet har lett till att många upplever svårigheter att arbeta med frågan och att det krävs enorma resurser. Här har branschorganisationer en viktig roll, våra medlemmar kan få stöd att navigera och fokusera på rätt saker för att bidra till en hållbar värld.

Tack Jonny för dina svar och stort lycka till med ditt nya uppdrag!


Kontakt till Jonny

Kontakta gärna Jonny om du vill diskutera branschfrågor eller om du har några funderingar.

Telefon: 0702 37 92 92
Mail: jonny@vvsfabrikanterna.se