Med fastigheten i fokus

2017-07-07

För första gången med en egen arena och med samtal kring några av de hetaste ämnena åkte vi till Almedalsveckan 2017 för att under två dagar diskutera fastigheters energianvändning och vattenförbrukning.

Våga testa
Måndagen inleddes med ett samtal på temat digitalisering lett av Niklas Karlsson från Siemens. Deltagarna Christian Wictorin Smart City Solutions/WSP och Amy Rader Olsson på IQ Samhällsbyggnad konstaterade båda att digitaliseringen av våra fastigheter kommer att generera mängder av smarta lösningar som kommer att påverka vår vardag och skapa förutsättningar för energieffektivare boende. Nya systemstandarder måste tas fram och hänsyn till både integritet och säkerhet måste beaktas när vi testar lösningar i nya nätverksmiljöer.

Vi kan bättre
Dagens andra samtal tog upp frågan om vart våra energivinster tar vägen och hur vi ska lyckas att uppnå de nyligen reviderade energibesparingsmålen. Samtalsledaren Frank Rälg från FM Mattsson Mora Group fick möjligheten att få svar på frågan från Ulf Gustavsson på ÅF och Rickard Nordin Centerpartiet. Rickard fastslog vikten av tydliga regelverk och kravställningar men att politiken inte får styra över teknikvalen. Ulf betonade å andra sidan att branschen behöver bli bättre på att mäta och följa upp.

Ändrade beteende
Måndagen avslutades med ett samtal mellan Isabel Ernström från Miljöpartiet Gotland och Dan Löfgren på Svenskt Vatten på högaktuella ämnet vattenhushållning. Deltagarna var rörande överens om att problemet är akut och att dagens system och regelverk inte är anpassat efter dagens förutsättningar.  - Vi gör av med massor av vatten där vi inte behöver det, konstaterade Isabel och tryckte på vikten av förändrat beteende och långsiktighet är det kommer till planering och investeringar. Dan Löfgren påpekade att kommunerna ofta saknar resurser och kompetens och att dialogen med andra aktörer behöver bli bättre, t.ex. med tillverkarna. Samtalet leddes av Thomas Göransson på Villeroy & Boch Gustavsberg.

Hållbarhets-ROT
På tisdag förmiddag tog vi åter upp frågan om vem som snåla bort våra energivinster fast denna gång med en annan panel. Dagens deltagare var Charlotta Szczepanowski Riksbyggen samt Åsa Coenraads från Moderaterna. Ledde samtalet gjorde Niclas Tenselius på Villeroy & Boch Gustavsberg och precis som under måndagen samtal konstaterade man att det inte räcker med skärpt lagstiftning utan att andra incitament behövs. Åsa pratade om att t.ex. vatten är för billigt och att branschen måste bli bättre på att visa upp de goda lösningarna. Charlotta föreslog att ROT borde göras om så att det även innefattar energi och föreslog ett ”Hållbarhets-ROT”.

Tydliga direktiv
Tisdagens andra samtal om internationella entreprenader hade kanske inte lika fast förankring i temat energi och vatten men engagerade likväl. Deltagarna Lars Sundvall Sweco, Lars Hjälmered Moderaterna samt Peter Hallberg från Siemens var alla överens om vikten av tydliga nationella regler och direktiv för att undvika missförstånd, då t.ex. amerikanska bolag inte alltid ser skillnad på länderna i Europa. Samtalet leddes av Rådets VD Anders Mårtensson.

Samma målbild
Våra dagar i Almedalen avrundandes med ett samtal kring den outnyttjade potentialen som finns i våra värmesystem. Samtalets leddes av Fredrik Färjh från Geberit och deltagarna var Anna Carlén från Energimyndigheten, Tomas Kvistmo IMEK VVS och Olov Sjökvist MMA. Motsägelsen i att lönsamma åtgärder inte genomförs i större utsträckning sattes i fokus eftersom vi vet att hälften av fastighetsägarna inte tror att de kommer att kunna uppfylla energimålen. Panelen efterlyste gemensamt klarare och tydligare incitament och att målbilden för förvaltaren är den samma som för projektörerna.


Relaterade nyheter:  

Till Almedalen med fastighetsfokus

Energi engagerar - Rådet på Almedalen

Rådet på Almedalen 2016

Två lyckade seminarier i Almedalen

Rådet på Almedalen 2015