Medlemskurs om produktskyddet den 17 oktober

2017-06-26

Produktskyddet - det immaterialrättsliga skyddet för och kommersialisering av produkters form och funktion

VVS-Fabrikanternas Råd i samarbete med ADN Law Advokatbyrå har glädjen att erbjuda Rådets medlemmar en gratis utbildning inom det immaterialrättsliga skyddet för produkter.

Kursen vänder sig till de som arbetar med skyddet och kommersialiseringen av företagets produkter och kräver inga juridiska förkunskaper.

Datum & tid: 17 oktober klockan 8.30 - 16.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Anmäl dig här >>>

Kursbeskrivning: En produkts design och/eller funktionalitet utgör många gånger en viktig konkurrensfördel och har stor betydelse för vilket pris som den kan försäljas för.  Även idéer om nya produkter och lösningar samt konstruktionsritningar eller produktskisser kan ha stor kommersiell betydelse. Som tillverkare kan man på olika sätt förstärka det rättsliga skyddet för de produkter som tas fram, tillverkas och eller försäljs och marknadsför.

Kursen tar ett praktiskt juridiskt perspektiv på frågan om när en tillverkare kan hävda ensamrätt för dessa och således förhindra andra från att exempelvis plagiera (efterbilda) produkten. Under kursen ges en översikt över de centrala rättsreglerna såsom upphovsrätten, företagshemligheter, designskydd och varumärken och ger samtidigt förslag på hur skyddet för produkten kan förbättras. Under kursen ges praktiska tips och råd och exempel på avtalsvillkor.

Kursledare: Magnus Tonell, advokat och delägare ADN Law Advokatbyrå KB

Ladda ner ett program här: Kurs i Produktskydd och immaterialrätt 20171017.pdf

OBS! Begränsat antal platser! Max tre personer per medlemsföretag.

Vid frågor eller avanmälan kontakta Rådet på info@vvsfabrikanterna.se eller ring 08 24 14 80

Avanmälan senast 5 arbetsdagar innan kursstart. Vid sen avanmälan eller vid no-show debiteras 750 kr.