Sommarens stora nyhet: vattenkrisen i Sverige

2021-08-26

I sommar drabbades många kommuner och regioner av ett klimat i förändring. VA-Fakta sammanfattar några av händelserna och utspelen om krisen.

I Skåne var det vattenbrist och Gävle dränktes av skyfall. Experter menar att detta är det nya normala och att extremerna kommer öka.

I Skåne kördes till exempel skytteltrafik med vatten på tunga lastbilar för att leverera dricksvatten. I Gävle jobbade räddningstjänsten uppbackade av MSB för att pumpa bort mängderna med översvämmat vatten. Lyckligtvis kom ingen till skada men konsekvenserna för människor och bebyggelse har varit stora.

Översvämningar

Under tisdagen 17 augusti och natten mot onsdagen 18 augusti kom stora mängder nederbörd som vållade problem på vägar, allmänna ytor och på fastigheter. Viadukter, vägar, köpcentra och källare översvämmades. Många platser och genomfarter har öppnats upp igen men mycket arbete återstår.

Läs mer på VA-Faktas webbplats >>