Stort intresse för våra samhällsfrågor i Almedalen

2018-07-06

På Almedalsveckan 2018 hade vi ett större program än någonsin med hela 11 medlemsföretag med oss. Samtliga samtal lockade mer eller mindre fullt hus och vi kan konstatera att vår tanke med en öppen arena mitt i vimlet återigen lockade till sig nyfikna Almedalsbesökare.

Måndagen inleddes med ett samtal med rubriken Rent vatten en fråga för alla. Den tidigare meteorologen och numera naturskadespecialisten på länsförsäkringar, Pär Holmgren satte tonen i samtalet och slog fast att vi inte står inför utan mitt upp i en pågående klimatförändring. Panelen var överens om att läget är akut och att vi snarast måste ändra vårt synsätt i hur vi planerar och bygger våra samhällen och hur vi hanterar vårt viktigaste livsmedel nämligen vårt dricksvatten.

Måndagen fortsatte med ytterligare två intressanta samtal om konceptuellt byggande och vattenförsörjning i våra växande städer.

Deltagarna i samtalet om konceptuellt byggande var överens om att välplanerade prefabricerade installationslösningar är en av pusselbitarna i att bygga billigare. Byggprocessen effektiviseras och minimerar fel, vilket i sin tur ger positiva följdeffekter med minskat klimatavtryck och en god energibesparing.

”På en byggarbetsplats flyttas i genomsnitt varje byggprodukt sju gånger” - Anders Larsson, VD Lyckos AB

Storstädernas VA-system konstaterades vara eftersatt för att hantera den pågående expansionen och att det sannolikt måste till rejäla höjningar av VA-taxorna och ökade investeringar för att klara försörjningen och den pågående klimatförändringen.

”Kommunpolitiker är omedvetna om problemen och gör därför för lite” - Stefan Bergström, kommunalråd Sundbybergs stad.

Tisdagens fyra samtal behandlade ämnena små avloppenergieffektiva vatteninstallationer och system, VA-utmaningar i glesbygd samt digitaliseringens effekter på byggandet.

Och gick måndagens samtal i samordningens tecken så var tisdagens förmiddagsdebatt om de olagliga små avloppen desto mer bitsk. Här fanns en tydlig skillnad i hur man ser på en framtida lösning för de över 200 000 olagliga avlopp som finns i Sverige. Villaägarnas Anna Werner betonade att de förslag som ligger är mer eller mindre en onödig pålaga för fastighetsägare med liten miljöeffekt medan den f.d. utredaren av Hållbara vattentjänster Anders Grönvall betonade att tydligare regelverk och styrmedel är ett måste för att komma till bukt med de hälso- och miljöproblem avloppen utgör.

”Det här är ett problem som måste lösas. Utsläppen från små avlopp ökar för varje år” - Anders Grönvall, f.d. särskild utredare Hållbara vattentjänster

En nyligen, av RISE, utgiven rapport låg till grund för nästa samtal. Här konstaterades att efterfrågan på energieffektivare system och installationer för tappvarmvattnet är en god investering men som inte implementeras i en tillräckligt hög grad. Detta trots att tekniken finns och att systemen är kända. Besparingspotentialen måste tydliggöras bättre och bli en faktor i certifieringssystemen som t.ex. Miljöbyggnad.

”Vi tittar för lite på fastighetsvärdet när vi räknar på energieffektivisering” – Ulf Rohlén, VD Örebro bostäder

Eftermiddgen inledes med ett samtal om avloppsförsörjningsproblematiken ur ett glesbygdsperspektiv. Diskussionsdeltagarna slog fast att för att hela Sverige fortsatt ska kunna leva så måste vi även lyfta på locket till dessa VA-system. Och precis som för städerna så kommer både VA-taxor och en långsiktig VA-planering att bli ett måste. Utan politisk vilja och ett förändrat beteendemönster riskerar denna livsviktiga infrastruktur att fallera.

Dagen avrundades med en framtidsutblickande diskussion om möjligheterna med digitalisering. Man var tydligt överens om vikten av öppna digitala lösningar och ekosystem. Här konstaterades att framförallt det offentliga byggandet har en klar fördel då de inte är hämmade av något hemlighetsmakeri. Slogs fast att de samhälleliga vinsterna med att utbyta data är enorma och att investera i människor är avgörande för en ökad förståelse.

”Testa! Det är billigt att misslyckas” - Alexander Bernstål, IoT specialist på Telia

Onsdagen rundade av vår Almedalsvistelse och besökarna fortsatte att strömma in för att lyssna till våra avslutande samtal om små avlopp ut ett smittskydds och hälsoperspektiv och om hur vi kan bygga fastigheter med en effektivare vattenanvändning. När frågan om de enskilda avloppen var ett enskilt problem belyste paneldeltagarna att avlopp i hög grad påverkar vår omgivning då de både riskerar att smitta närliggande dricksvattenbrunnar och närliggande badvikar.

Avslutningsvis konstaterades att precis som när det gäller digitalisering så kan det offentliga byggandet gå i bräschen då det kommer till effektivare vattenanvändning. Och att insatser kring förståelsen för vattnets betydelse bör vara obligatoriska inslag redan på förskolan.

”Det går att klara sig på 15 liter vatten per person och dag” - Kenneth M Persson, forskningschef Sydvatten.

 

2019 möts vi igen i Almedalen!