Titta på webbinariet om VA-nätet från 2/7

2020-07-03

Här kan du titta/lyssna på webbinariet "Stora regionala skillnader i VA-nätet, hur ska hela Sveriges dricksvatten säkras?".

Samtalet tar sin utgångspunkt i rapporten ”VA-skulden, sanning eller myt”, en rapport som ger en samlad bild av hela Sveriges VA-nät. I och med coronakrisen aktualiseras frågeställningen gällande kommunernas behov av investeringar i vår gemensamma VA-infrastruktur. Hur ska vi gå tillväga för att säkra tillgången av dricksvatten för hela Sverige i framtiden?

Medverkar gör Per-Arne Håkansson (S) och Larry Söder (KD), representanter från riksdagens VA-nätverk, Anders Mårtensson, VA-Fakta samt Toré Englén, WSP.