Utbildning: Digitalisering inom bygg- och fastighetssektorn

2023-05-05

Digitalisering inom bygg- och fastighetssektorn

Allt fler fastighetsägare börjar använda 3D-modeller för både nya och befintliga byggnader för digital styrning och uppföljning i projekt och förvaltning. Taxonomin ställer stora krav på mätning och uppföljning av media för installationer, fokus för fastighetsägaren är att komma ner i energi- och klimatbelastning både för material och användning. I dagsläget är digitalisering frivilligt för VVS produkter men det kan vara en konkurrensfördel att tillhandahålla information digitalt. From 2025 kommer troligtvis produktpass införas successivt som lagkrav, så det är dags att börja förbereda sig. Omställningen kan bli stor med nya affärssystem. Utbildningen kommer att belysa olika digitala krav och initiativ som kan och kommer beröra dig som tillverkare både på kort och lång sikt.

Frågor om kommer behandlas:

 • BEAst
 • BIM
 • BIP koder
 • buildningSMART
 • CoBuilder
 • CoClass
 • Digital tvilling
 • ESPR - Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation – Produktpass
 • GTIN, GLN, GMN
 • GUID
 • IFC
 • Klimatdeklaration
 • Miljödata Nu – Digital miljöinformation
 • Nationella Riktlinjer
 • Taxonomi
 • VDC

Datum: 11 maj
Tid: 9.00-12.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Robert Af Wetterstedt

Till medlemssidorna och anmälan >>Tidigare har vi erbjudit utbildningar inom:

 • GDPR
 • Digital marknadsföring
 • Bedömningssystem
 • Certifieringssystem för byggnader
 • Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)
 • Taxonomi
 • Lagen om offentlig upphandling


Saknar du någon utbildning?

Har du tips på utbildningar som du som medlem skulle vilja ha? Hör av dig till oss så tittar vi vidare på det, maila info@vvsfabrikanterna.se