Utbildning: Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)

2022-11-21

Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)

Utbildningen innehåller:

  • Omvärldsspaning EPD:er, kundkrav och utvecklingen inom bygg
  • Klimatdeklarationer för byggnader, hur det påverkar VVS
  • Hur man skapar en EPD, vilken insats och kompetens behövs inom företaget
  • Hur skapar man EPD:er för många olika, men snarlika produkter, på ett effektivt sätt
  • Av vilka och när används EPD:er nu och hur ser framtiden ut

Datum: 24 november
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Kursledare: Anna Pantze, Tyréns Sverige AB
Pris: Person nummer 1: 1000 kr, person nummer 2-4: 500 kr/person, 5 personer eller fler: 3000 kr.

Gör din anmälan på medlemssidorna >>