Vårens utbildningar - anmäl dig nu!

2023-03-03

 

Utbildningsprogram 2023

Kompetens är värdefullt - både för dig och företaget. Som branschorganisation har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar utbildningar till väldigt fördelaktiga priser. Ta chansen till kompetensutveckling för att stärka både dig själv och företaget du arbetar på. Samtliga utbildningar utgår från och är anpassade för just VVS- och VA-branschen.

Kostnad:
När vi arrangerar våra utbildningar i grupp kan vi skapa ett mycket prisvärt upplägg. Ett företag betalar aldrig mer än 3000 kronor totalt per utbildning, oavsett hur många som deltar.

 • Person nummer 1: 1000 kr
 • Person nummer 2-4: 500 kr/person
 • 5 personer eller fler: 3000 kr

Anmälan
Anmälan görs via medlemssidorna eller via mail till info@vvsfabrikanterna.seEU-lagstiftning inom hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen

Utbildningen ger en generell översikt över viktiga och aktuella politikområden och lagstiftning inom miljö- och hållbarhetsområdena i EU kopplade till bygg- och fastighetsbranschen. Den gröna given för att göra EU:s ekonomi hållbar genom att omvandla klimat- och miljörelaterade utmaningar till möjligheter på alla politiska områden som är rättvist och inkluderande. Utbildningen kommer belysa aktuella och kommande krav som kommer att beröra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Frågor som kommer behandlas:

 • Fit for 55 - att omsätta den gröna givens ambitioner i lagstiftning
 • Europeisk klimatlag
 • EU:s strategi för klimatanpassning
 • EU:s strategi för biologisk mångfald 2030
 • Handlingsplanen för den cirkulära ekonomin
 • EUs avfallslagstiftning
 • EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet
 • REACH och EU:s kemikalielagstiftning
 • Byggproduktförordningen
 • Ekodesigndirektivet
 • Direktivet om byggnaders energiprestanda
 • Energieffektivitetsdirektivet
 • EU:s strategi för en renoveringsvåg
 • Level(s) – Europeisk ramverk för hållbara byggnader
 • EU:s gröna taxonomi
 • EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning (CSRD)

Datum: 30 mars
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Per Löfgren från Sjölin & Löfgren

Till medlemssidorna och anmälan >>


 

Modernt ledarskap

Vad innebär ett modernt och gott ledarskap? Fallgropar för entreprenörer under rubriken Misslyckandets Anatomi, vad man ska undvika om man vill skapa lönsam tillväxt.

Utbildningen är uppdelad i två block:

 • Vi kommer vi få ta del av ”Misslyckandets anatomi, vad man ska undvika om man vill skapa lönsam tillväxt”. Här beskrivs fallgropar för entreprenörer, med slutsatser och tankar grundade på en studie initierad av HRM under 2022, som omfattade både svenska och utländska marknader.
 • Vad innebär ett modernt och modigt ledarskap? Detta block kommer bland annat belysa hur man attraherar och behåller medarbetare, med transformation från tradition till en ny generation. Vidare kommer viktiga parametrar som flexibilitet, inkluderande och tydlighet belysas ur ett ledarperspektiv. Avslutningsvis får du som deltagare med dig konkreta verktyg i ditt fortsatta ledarskap.

Datum: 25 april
Tid: 13.00-16.00
Plats: World Trade Center i Stockholm eller via Teams, lokal meddelas dagen innan
Utbildare: Angela Rossi, Marianne Scheja och Johan Gustafsson

      

Till medlemssidorna och anmälan >>Digitalisering inom bygg- och fastighetssektorn

Allt fler fastighetsägare börjar använda 3D-modeller för både nya och befintliga byggnader för digital styrning och uppföljning i projekt och förvaltning. Taxonomin ställer stora krav på mätning och uppföljning av media för installationer, fokus för fastighetsägaren är att komma ner i energi- och klimatbelastning både för material och användning. I dagsläget är digitalisering frivilligt för VVS produkter men det kan vara en konkurrensfördel att tillhandahålla information digitalt. From 2025 kommer troligtvis produktpass införas successivt som lagkrav, så det är dags att börja förbereda sig. Omställningen kan bli stor med nya affärssystem. Utbildningen kommer att belysa olika digitala krav och initiativ som kan och kommer beröra dig som tillverkare både på kort och lång sikt.

Frågor om kommer behandlas:

 • BEAst
 • BIM
 • BIP koder
 • buildningSMART
 • CoBuilder
 • CoClass
 • Digital tvilling
 • ESPR - Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation – Produktpass
 • GTIN, GLN, GMN
 • GUID
 • IFC
 • Klimatdeklaration
 • Miljödata Nu – Digital miljöinformation
 • Nationella Riktlinjer
 • Taxonomi
 • VDC

Datum: 11 maj
Tid: 9.00-12.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda dagen innan
Utbildare: Robert Af Wetterstedt

Till medlemssidorna och anmälan >>Tidigare har vi erbjudit utbildningar inom:

 • GDPR
 • Digital marknadsföring
 • Bedömningssystem
 • Certifieringssystem för byggnader
 • Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)
 • Taxonomi
 • Lagen om offentlig upphandling


Saknar du någon utbildning?

Har du tips på utbildningar som du som medlem skulle vilja ha? Hör av dig till oss så tittar vi vidare på det, maila info@vvsfabrikanterna.se