2019 föll det samlade bostadsbyggandet med 7 procent

2020-06-23

Under helåret 2019 föll det samlade bostadsbyggandet med 7 procent medan lokalbyggandet ökade med 26 procent. Utfallet under årets första kvartal indikerar en fortsatt nedgång för småhusbyggandet och en nolltillväxt för flerbostadshusbyggandet. Lokalbyggandets första kvartal pekar mot en ökning med ca 20 procent i år om takten i investeringarna fortsätter på samma sätt under resten av 2020. Byggandet under årets första kvartalet har därmed ännu inte påverkats av den hastigt inbromsade ekonomin men Coronapandemin skapar stora osäkerheter för resten av året.

Logga in och läs hela rapporten