2020 blev ett jobbigt år för de flesta

2021-03-15

Förutom det personliga lidandet som många tvingats genomgå, med sjukdom eller dödsfall i spåren av pandemin, slogs dessutom ekonomin sönder för många näringsidkare. Vissa branscher, som besöksnäringarna, delar av tjänstebranschen och den traditionella fysiska detaljhandeln var särskilt utsatta för smittskyddsrestriktioner. Totalt sett sjönk svensk BNP med 3 procent, vilket trots allt blev en betydligt lindrigare nedgång än befarat.

Byggmarknaden blev också påverkad, men utvecklingen var mycket splittrad mellan sektorerna. Totalt ökade husbyggnadsinvesteringarna med ca 5 procent 2020. De påbörjade investeringarna inom kontor, handel och hotell sjönk kraftigt medan det offentliga husbyggandet och även delar av bostadsbyggandet utvecklades positivt. Införda restriktioner som inneburit alltmer hemmasittande gynnade ROT-marknaden och bygghandelns omsättning steg kraftigt under fjolåret.

Den ekonomiska återhämtningen kan komma att bli något utdragen till följd av den fortsatt pågående pandemin. BNP förväntas öka med omkring 3 procent 2021 och NAVET Analytics prognos för det samlade husbyggandet visar i stort sett nolltillväxt efter fjolårets uppgång.

Logga in och läs hela rapporten