Ännu ingen inbromsning i byggaktiviteten

2022-05-02

De påbörjade husbyggnadsinvesteringarna ökade med 3 procent under 2021 jämfört med 2020. Samtidigt ökade den totala underhållsvolymen närmare 3 procent. Volymökningen beror på ett ökat ekonomiskt utrymme för underhållsåtgärder, men även på ökade kostnader för underhåll.

Kostnaderna för husbyggande fortsatte att öka med knappt fyra procent det första kvartalet i år jämfört med motsvarande kvartal 2021. Detta kan jämföras med en ökning med 1,5 procent för samma period ett år tidigare.

Logga in på medlemssidorna för att läsa hela rapporten >>