Är flerbostadshusen från 1980- och 90-talen nästa renoveringsboom?

2018-02-01

När det gäller behov av renovering och underhåll av bostäder, hamnar ofta fokus i media på de flerbostadshus som byggdes under perioden 1961-1975. Detta bestånd, som vanligtvis kallas för Rekordårens byggande, består av närmare 870 000 lägenheter i flerbostadshus och har stora behov av åtgärder. Samtidigt går det att skönja en kommande renoveringsboom.

Logga in på medlemssidorna för att läsa hela rapporten.